Nowa Rada Pożytku

Pierwsze spotkanie nowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Na pierwszym posiedzeniu spotkała się w ratuszu w środę 5 lutego Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego czwartej kadencji. Radę tworzy dwanaście osób – sześcioro zgłoszonych i wybranych w wyborach przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych, troje radnych i troje pracowników Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Członkom nowej rady gratulował Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk.
– Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego zawsze była bardzo aktywna i bardzo cenię jej opinie, uwzględniając większość zgłaszanych przez nią uwag – podkreślał prezydent. – Pełnicie też Państwo ważną funkcję, jesteście bowiem łącznikiem między samorządem i trzecim sektorem, a ten w Suwałkach funkcjonuje naprawdę dobrze.
Kadencja SRDPP trwa trzy lata, członkowie nie otrzymują wynagrodzeń. Rada działa przy Prezydencie Miasta Suwałk, jest organem opiniodawczo-doradczym. Konsultuje najważniejsze dokumenty miejskie o znaczeniu strategicznym dla wszystkich mieszkańców, a także dokumenty regulujące współpracę Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi, w tym najważniejszy z nich – coroczny Program Współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi.
Na pierwszym posiedzeniu członkowie SRDPP wybrali także ze swego grona Przewodniczącego, którym został Jarosław Ruszewski, Wiceprzewodniczącego – Karola Świerzbina i Sekretarza – Agnieszkę Szyszko. 
Poniżej skład Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji:
1) Aleksandra Hanc – przedstawicielka organizacji pozarządowych;
2) Krzysztof Jurewicz – przedstawiciel organizacji pozarządowych;
3) Marta Olfier – przedstawicielka organizacji pozarządowych;
4) Jarosław Ruszewski – przedstawiciel organizacji pozarządowych;
5) Anna Szulc – przedstawicielka organizacji pozarządowych;
6) Karol Marcin Świerzbin – przedstawiciel organizacji pozarządowych;
7) Bogdan Bezdziecki – przedstawiciel Rady Miejskiej w Suwałkach;
8) Karol Korneluk – przedstawiciel Rady Miejskiej w Suwałkach;
9) Kamil Lauryn – przedstawiciel Rady Miejskiej w Suwałkach;
10) Elżbieta Gibowicz – przedstawicielka Prezydenta Miasta Suwałk;
11) Paulina Staszkiewicz – przedstawicielka Prezydenta Miasta Suwałk;
12) Agnieszka Szyszko – przedstawicielka Prezydenta Miasta Suwałk.

Podobne wpisy