I posiedzenie SRDPP 2020-2022

Na I posiedzeniu Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 5 lutego 2020, zostałem wybrany wiceprzewodniczącym SRDPP kadencji 2020-2022.

Dziękuję za zaufanie.

Skład III kadencji SRDPP na lata 2020-2022 to:
1) Bogdan Bezdziecki – przedstawiciel Rady Miejskiej w Suwałkach,
2) Elżbieta Gibowicz – przedstawicielka Prezydenta Miasta Suwałk,
3) Aleksandra Hanc – przedstawicielka organizacji pozarządowych,
4) Krzysztof Jurewicz – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
5) Karol Korneluk – przedstawiciel Rady Miejskiej w Suwałkach,
6) Kamil Lauryn – przedstawiciel Rady Miejskiej w Suwałkach,
7) Marta Olfier – przedstawicielka organizacji pozarządowych,
8) Paulina Staszkiewicz-Barszczewska – przedstawicielka Prezydenta Miasta Suwałk,
9) Jarosław Ruszewski – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
10) Anna Szulc – przedstawicielka organizacji pozarządowych,
11) Agnieszka Szyszko – przedstawicielka Prezydenta Miasta Suwałk,
12) Karol Świerzbin – przedstawiciel organizacji pozarządowych.

Podobne wpisy