II posiedzenie SRDPP 2020-2022

W związku z faktem, iż Suwalska Rada Pożytku Publicznego opiniuje Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach, wniosłem uwagę (która została uwzględniona), aby SRDPP dostawała do wglądu Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach.

Nie możemy opiniować programu, jeśli nie znamy jego realizacji !!!

Podobne wpisy