SRDPP 2023-2025

Kolejny raz mam zaszczyt reprezentować suwalskie organizacje pozarządowe w SRDPP

Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest społeczną radą, pracującą bez wynagrodzeń, działającą przy Prezydencie Miasta Suwałk jako organ opiniodawczo-doradczy. Rada konsultuje najważniejsze dokumenty miejskie o znaczeniu strategicznym dla wszystkich mieszkańców, a także dokumenty regulujące współpracę Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi, w tym najważniejszy z nich – coroczny Program Współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi.

Pierwsza rada została powołana w 2012 roku na wniosek suwalskich organizacji pozarządowych. Obecnie kadencja jest trzyletnia. Suwalską Radę Działalności Pożytku Publicznego tworzy 12 osób – sześciu wybranych w wyborach przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych, troje radnych i troje pracowników Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza do współpracy.
Kontakt:
 srdpp@um.suwalki.pl

Skład SRDPP (V kadencja 2023-2025):
1) Marcin Butkiewicz – przedstawiciel organizacji pozarządowych (Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań”);
2) Anna Kumiszcza-Michniewicz – przedstawicielka organizacji pozarządowych (Fundacja „Diarice”);
3) Wiesława Kwaterska – przedstawicielka organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Integracji Społecznej „ALTERNATYWA” w Suwałkach);
4) Ewa Lewoc – przedstawicielka organizacji pozarządowych (Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka);
5) Jarosław Ruszewski – przedstawiciel organizacji pozarządowych (Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat) – Przewodniczący SRDPP;
6) Karol Marcin Świerzbin – przedstawiciel organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma) – Wiceprzewodniczący SRDPP;
7) Bogdan Bezdziecki – radny Rady Miejskiej w Suwałkach;
8) Krystyna Gwiazdowska – radna Rady Miejskiej w Suwałkach;
9) Karol Korneluk – radny Rady Miejskiej w Suwałkach;
10) Elżbieta Gibowicz – przedstawicielka Prezydenta Miasta Suwałk;
11) Anna Szulc – przedstawicielka Prezydenta Miasta Suwałk;
12) Agnieszka Szyszko – przedstawicielka Prezydenta Miasta Suwałk – Sekretarz SRDPP.

Podobne wpisy