II posiedzenie Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencja

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie projektu uchwały
Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2023 rok

Tym razem bez uwag z mojej strony 🙂

Dokument ten już tyle razy był konsultowany, że chyba jest doprowadzony do stanu gdzie nie mam uwag 🙂

Podobne wpisy