Jest nowa Strategia Promocji Miasta

Strategia Promocji Miasta nad którą miałem okazję pracować została przyjęta przez Radę Miasta.

Suwalscy Radni – choć nie jednogłośnie – przyjęli Strategię Promocji Suwałk do roku 2027 z perspektywą do roku 2030. Nad dokumentem pracowali mieszkańcy naszego miasta, którzy na co dzień zajmują się między innymi marketingiem w suwalskich firmach lub organizacjach czy instytucjach. Prace nad dokumentem trwały kilkanaście miesięcy.
 
– Formuła opracowania tego dokumentu była bardzo ciekawa, innowacyjna. Zgodzili się go stworzyć mieszkańcy Suwałk na co dzień pracujący w różnych suwalskich firmach, a zajmujący się marketingiem. Bardzo im dziękuję za to, że podjęli te wyzwanie. Ich praca to swego rodzaju wolontariat na rzecz Miasta, a to tym bardziej budujące, że te osoby chciały się tego podjąć – powiedział chwilę przed głosowaniem Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.
 
Ponad roku poprzez cykliczne spotkania zespołu wypracowywana była idea promocji naszego miasta. Pomysłodawcą takiego rozwiązania był Kamil Klimek, Radny Rady Miejskiej.
 
 Osoby należące do zespołu poświęcały swój prywatny czas pracując na rzecz miasta. To budujące, że mamy w Suwałkach takich specjalistów, którzy czuli się na siłach by podjąć się napisania takiego dokumentu – mówił Kamil Klimek.

W skład, zespołu weszli:

 • Kamil Klimek – przewodniczący;
 • Eliza Kupich – sekretarz;
 • Daniel Bobrowski;
 • Dariusz Bogdan;
 • Sylwia Ciszewska;
 • Krzysztof Dawid Kowalewski;
 • Paweł Krzemiński;
 • Agnieszka Małka;
 • Wojciech Pająk;
 • Adrian Pietraszkiewicz;
 • Kinga Pietrzak;
 • Krystian Rolka;
 • Adriana Sadowska;
 • Justyna Siedlecka-Dziemian;
 • Marta Suchocka-Rolka;
 • Kamil Sznel;
 • Tomasz Szyszko;
 • Karol Marcin Świerzbin;
 • Aneta Wiewióra;
 • Emil Zagórski.

Strategia Promocji Miasta Suwałki do r oku 2027, z perspektywą do 2030 r. została przy gotowana z myślą o realizacji kompleksowego i szeroko zakrojonego programu działań promocyjnych miasta. Dokument jest kontynuacją założeń Strategii Promocji Miasta Suwałki na lata 2016-2020. Należy podkreślić jednak, że od przyjęcia Strategii Promocji Miasta Suwałki na lata 2016-2020, w sferze komunikowania się samorządu z mieszkańcami, turystami czy inwestorami zmienił się zarówno sposób w jaki się komunikujemy, jak i adresaci, czyli odbiorcy i jednocześnie uczestnicy miejskiego dialogu.

16 Radnych zagłosowało za przyjęciem dokumentu, 7 wstrzymało się od głosu.

Ze Strategią można zapoznać się pod TYM ADRESEM.

Podobne wpisy