Komitet Rewitalizacji Miasta Suwałk

Na podstawie Zarządzenia nr 100/ 2023 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Suwałk, zostałem powołany do Komitetu Rewitalizacji.

W komitecie tym zasiadają również:
1) Małgorzata Włoskowska – przedstawiciel urzędu,
2) Agnieszka Wojtych-Kowalewska – przedstawiciel urzędu,
3) Wojciech Pająk – przedstawiciel Rady Miejskiej w Suwałkach,
4) Beata Andruczyk (Fundacja EGO) – przedstawiciel organizacji pozarządowej,
5) Urszula Duda (Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów) – przedstawiciel organizacji
pozarządowej,
6) Adam Grabowski (Uniwersytet Trzeciego Wieku) – przedstawiciel organizacji pozarządowej,
7) Anna Kumiszcza-Michniewicz (Fundacja Diarice) – przedstawiciel organizacji pozarządowej,
8) Karol Świerzbin (Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma) – przedstawiciel organizacji
pozarządowej,
9) Izabela Łobacz-Taudul – przedstawiciel mieszkańców z obszaru rewitalizacji,
10) Magdalena Czeszkiewicz – przedstawiciel mieszkańców z obszaru rewitalizacji,
11) Ewa Karwowska – przedstawiciel przedsiębiorców, prowadzi działalność gospodarczą na
obrzarze rewitalizacji,
12) Cezary Taraszkiewicz – przedstawiciel przedsiębiorców, prowadzi działalność gospodarczą na
obrzarze rewitalizacji,
13) Piotr Cichanowicz – przedstawiciel spółdzielni mieszkaniowej z obszaru rewitalizacji,
14) Jacek Koniaszewski – przedstawiciel wspólnoty mieszkaniowej z obszaru rewitalizacji.


Podobne wpisy