III posiedzenie Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – V kadencja

Tym razem:

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie konsultacji
społecznych z mieszkańcami Miasta Suwałki dotyczących Suwalskiego Budżetu
Obywatelskiego na 2024 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r.

W dokumentach dotyczących Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r. zaproponowałem dodanie w § 6. pkt 7) art. 26 Ustawy o ekonomii społecznej. Argumentowałem to tym, że takie rozszerzenie umożliwi udzielanie wsparcia
podmiotom ekonomii społecznej przez jednostki sektora finansów publicznych.
Suwalska Rada Pożytku Publicznego zaakceptowała tą zmianę.

Do sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r.
Zgłosiłem cztery uwagi w części „Współpraca pozafinansowa Miasta z Organizacjami”. Uwagi zostały uwzględnione przez SRDPP.

Podobne wpisy