|

Brązowy Krzyż Zasługi 

W sobotę 5 sierpnia zostałem odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za wkład w działalność społeczną i charytatywną oraz za propagowanie idei wolontariatu w Suwałkach. Odznaczenie na scenie podczas Dni Suwałk wręczył Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, a gratulacje złożyli również: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, poseł do Sejmu RP Ziemi Suwalskiej Jarosław Zieliński, Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki i Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz.
reprezentującą interesy wielu organizacji pozarządowych na zewnątrz.

Z uzasadnienia nadania tego odznaczenia:

Karol Świerzbin jest współzałożycielem Stowarzyszenia Kulturalnego Kostroma, którego misją jest promocja Suwalszczyzny, wolontariatu oraz kultury i sztuki, a także wsparcie parasolowe dla  podmiotów trzeciego sektora. Od 2010 roku jako społecznik, a od 2014 roku w ramach prowadzonego stowarzyszenia, organizował wolontariat podczas corocznego Suwałki Blues Festival. W latach 2015-2021 prowadził Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. T. Kościuszki 71, zapewniające kompleksowe wsparcie doradcze (prawne, finansowe, marketingowe) oraz techniczne organizacjom pozarządowym, doradzał też w zakresie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. 
Od 6 lat prowadzi Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w ramach zadania powierzonego przez Miasto Suwałki w otwartym konkursie ofert Stowarzyszeniu Kulturalnemu Kostroma.
Członek Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II, III, IV i V kadencji, aktualnie wiceprzewodniczący SRDPP. Inicjator wielu zmian i uwag w opracowywanych aktach prawa miejscowego.
Członek Komitetu Rewitalizacyjnego przygotowującego „Zintegrowany Program Rewitalizacyjny Miasta Suwałki na lata 2017-2023”, członek grup roboczych różnych strategii miejskich, m.in. opracowującej strategię promocji oraz strategię rozwoju Miasta Suwałk. Wiceprzewodniczący aktualnego Komitetu Rewitalizacji, pracującego nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Suwałk do 2030 roku.
Wolontariusz programu Sektor 3.0 prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Specjalista programu Fimango prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, gdzie świadczy doradztwo księgowe i prawne dla trzeciego sektora.
Wyróżniony za działania społeczne w 2018 roku nagrodą Prezydenta Miasta Suwałki Włócznia Jaćwingów.
Zyskał szacunek i sympatię wielu organizacji, dzięki czemu stał się osobą reprezentującą interesy wielu organizacji pozarządowych na zewnątrz.

Podobne wpisy