VII posiedzenie Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – V kadencja

Między innymi konsultowaliśmy projekt Strategii rozwoju ponadlokalnego ZIT MOF Suwałk do roku 2030, do którego wniosłem kilka uwag.

Ponadto poruszyłem temat niskich maksymalnych stawek dla wolontariuszy w wysokości 30 zł i ekspertów w wysokości 100 zł, zawartych w ogłoszeniach na realizację zadań publicznych Miasta Suwałki, co skutkuje tym, że brakuje
chętnych do pracy w organizacjach.

Protokół z posiedzenia:

https://um.suwalki.pl/storage/uzytkownicy/aszyszko@um.suwalki.pl/protok%C3%B3%C5%82%20VII%20posiedzenia%20SRDPP%2013.11.2023.pdf

Podobne wpisy