|

Co można zmienić w Suwałkach

Czyli czym chce zająć się w radzie miasta:

 • Opracowanie programu dotacji dla właścicieli nieruchomości których miasto nie podłączyło do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na budowę studni i przydomowych oczyszczalni ścieków.
 • Zwiększenie kwot dotacji dla organizacji pozarządowych na różne działania, oraz zwiększenie ilości zadań powierzanych dla organizacji pozarządowych, dzięki czemu Miasto będzie mogło uzyskać tzw. „Premię Społeczna”, dodatkowe pieniądze rządowe.
 • Otwarcie miasta na konsultacje z mieszkańcami, które nie powinny być realizowane tylko w godzinach pracy urzędu.
 • Wsparcie sportu dzieci i młodzieży, poprzez dofinansowywanie organizacji sportowych zajmujących się naszymi mieszkańcami.
 • Przestrzeń dla młodych i organizacji pozarządowych, wygospodarowanie z zasobów miejskich lokalu na „warsztatownie”, miejsce spotkań dla wszystkich chętnych.
 • Jestem przeciwko nocnemu zakazowi sprzedaży napojów alkoholowych i wprowadzaniu ograniczeń dla przedsiębiorców działających w Suwałkach
 • Ustaleniu miejsc publicznych wyłączonych z pod zakazu „spożywania napojów alkoholowych” np. okolice bulwarów i inne miejsca.
 • Wprowadzenie klauzul społecznych w zamówieniach urzędu i jednostek podległych.
 • Zwiększenie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością w tym poprzez wprowadzanie asystentów społecznych.
 • Wsparcie edukacji dzieci i młodzieży przez organizację zajęć dodatkowych, kół zainteresowań oraz przywrócenie w Suwałkach działań organizacji pozarządowych z zakresu oświaty.
 • Rozszerzenie oferty klubów seniora poprzez zwiększenie ich oferty oraz ilości klubów.
 • Rozszerzenie działalności „Klubów Rodzica”.
 • Zwiększenie działań nakierowanych na rozpoznawalność Suwałk i zbudowanie atrakcyjnej oferty dla turystów mieszkańców.
 • Plany zagospodarowania przestrzennego nie dla deweloperów, a dla mieszkańców.
 • Dopasowanie komunikacji publicznej do potrzeb mieszkańców w tym lobbowanie o kursy w miejsca gdzie komunikacja nie dociera.
 • Zabieganie o uruchomienie cyklu kursów i szkoleń skierowanych do młodych liderów społecznych.
 • Więcej terenów zielonych, wycinki drzew tylko w ostateczności. Zielone przystanki komunikacji publicznej, nowe nasadzenia i nie pozwolenie na „betonowanie” miasta.
 • Środki z tzw. „Funduszu Korkowego” na walkę z uzależnieniami, nie na dodatki dla urzędników i radnych a na realne działania,
 • Zadbanie o drogi w mieście. Dość tonięcia w błocie i uszkadzaniu samochodów na dziurach.
 • Likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni publicznej, miasto jest dla wszystkich.
 • Wsparcie lokalnych przedsiębiorców poprzez ulgi w podatkach lokalnych.

Podobne wpisy