Polityka w wyborach samorządowych
|||

Polityka w wyborach samorządowych

Andrzej Lauryn, przeprowadził ze mną duży wywiad o społeczeństwie obywatelskim, demokracji bezpośredniej i trzecim sektorze, czyli organizacjach pozarządowych, który ukazał się na portalu Niebywałe Suwałki. https://www.niebywalesuwalki.pl/2024/04/budowanie-spoleczenstwa-obywatelskiego-to-proces-wywiad-z-karolem-swierzbinem Tak dobrze się nam rozmawiało, że wyszliśmy sporo poza główny temat wywiadu 🙂 Andrzej nie chciał, aby ta druga część się zmarnowała, więc ukazuje się ona na mojej stronie…

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego to proces. Wywiad z Karolem Świerzbinem
||

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego to proces. Wywiad z Karolem Świerzbinem

Z jakimi problemami borykają się osoby angażujące się w trzeci sektor? Jakie są kluczowe wyzwania związane z prowadzeniem organizacji pozarządowych oraz budową społeczeństwa obywatelskiego? O tym i o znaczeniu Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego oraz konsultacji społecznych w podejmowaniu decyzji rozmawiamy z Karolem Świerzbinem.

V posiedzenia Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

V posiedzenia Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Ważny dokument jakim jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawieuchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi orazpodmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. Zgłosiłem do niego aż 11 uwag:

XX posiedzenie Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – IV kadencji

XX posiedzenie Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – IV kadencji

Tym razem bardzo dużo dokumentów:Konsultacje projektu Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej OsóbNiepełnosprawnych w Suwałkach w latach 2022-2026.Konsultacje projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie orazOchrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026.Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie konsultacjispołecznych z mieszkańcami Miasta Suwałki dotyczących Suwalskiego BudżetuObywatelskiego na 2023 r.Konsultacje projektu uchwały Rady…