Marzenia o (r)ewolucji kulturalnej
|

Marzenia o (r)ewolucji kulturalnej

W Suwałkach odbyło się spotkanie poświęcone kulturze, które nie tylko zwróciło uwagę na bieżące wyzwania, ale także wyeksponowało pragnienie rewolucji w kształtowaniu krajobrazu kulturalnego miasta. To kolejna odsłona cyklu (Nie)dorzecznych rozmów – tym razem w nowej formule – (Nie)codziennych rozmów o przyszłości naszego miasta.