Każdy dzień przynosi nam nowe wyzwania

Karol Marcin Świerzbin

Jestem miłośnikiem Suwałk i Suwalszczyzny.

Na co dzień zajmuję się kwestiami związanymi z pracą organizacji pozarządowych i turystyką.

Najczęściej spotkacie mnie w Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach

Moje pasje

Pracuję na rzecz organizacji pozarządowych

Pracuję z i dla organizacji pozarządowych. Zajmuję się kwestiami prawnymi i formalnymi funkcjonowania III sektora w Polsce.

Zajmuję się Ekonomią Społeczną

Pomagam zakładać i prowadzić Podmioty Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstwa Społeczne. Szkolę w tym zakresie i pomagam pozyskiwać środki. Założyłem jedno z pierwszych PS w Polsce.

Kocham Suwalszczyznę

Suwalszczyzna to nie Mazury i nie Podlasie. To oddzielna kraina geograficzna ze swoją własną tożsamością regionalną. Będę te słowa powtarzał jak mantrę i zawsze poprawiał turystów 🙂

O mnie

Prywatnie mąż i ojciec trójki dzieci. Z pasji społecznik.

Na co dzień pracuje zawodowo w III sektorze, gdzie zajmuje się rozwojem Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych. Jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego Kostroma oraz współpracuje lub jestem członkiem wielu innych organizacji między innymi Suwalski Ruch Miejski, Fundacja Stocznia, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap, Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych Razem, Stowarzyszenie Alumni U.S. State Departament Exchange Programs.

Jestem członkiem Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego od II do V kadencji, w której pełnię funkcję wice przewodniczącego, oraz członkiem innych ciał opiniodawczych w Mieście Suwałki m.in. ds. komisji rewitalizacji i promocji oraz komisji oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert.

Byłem członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Założyłem jedno z pierwszych w Polsce Przedsiębiorstw Społecznych. Od ponad 10 lat aktywnie zajmuje się kwestiami formalno-prawnymi w NGO.

Przez wiele lat prowadziłem w Suwałkach Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Centrum Trójki”, Klub Seniora „Centrum”, „Złotą Rączkę dla Seniora” i wiele innych projektów na rzecz środowiska, turystyki, wolontariatu, seniorów i osób z niepełnosprawnością. Zapoczątkowałem akcję Wiosennego Sprzątania Kompleksu cmentarzy 7 wyznań i inne projekty na rzecz regionu.

Za działalność społeczną otrzymałem wiele wyróżnień, m.in.: „Włócznię Jaćwingów” oraz Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP za wkład w działalność społeczną i charytatywną oraz za propagowanie idei wolontariatu oraz wyróżnienie w Regionalnym Konkursie Koordynator Roku Korpusu Solidarności i nagrodę za okazane wsparcie, obywatelską postawę i pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz wyróżnienie na Gali Super Samorząd w roku 2015 za akcję Masz Głos Maszy Wybór Suwałki.

Fotografuję …

Przez wiele lat byłem członkiem grup fotograficznych Pro Camera Art i Pa Camera, moje prace można było oglądać na różnych wystawach. Najwdzięczniejszym tematem do zdjęć była dla mnie przyroda …

Szkolę, organizuję wydarzenia, prowadzę debaty

Chcesz zrobić coś wspólnie ?

Napisz …
Ja w mediach

Zobacz co media mówią o mnie lub o działaniach które organizuję…

Poszukujesz doradztwa lub szkolenia dla swojej organizacji?

Nie szukaj dalej…

Szkolę organizacje pozarządowe z kwestii formalno-prawnych oraz finansowych.

100 % zaangażowania


25 lat doświadczenia zawodowego


1 000 godzin przeprowadzonych szkoleń


Czym się zajmuję …

Mam wiele zainteresowań i w każdym z nich staram się spełniać. W życiu pracowałem już dla międzynarodowych koncernów, małych firm lokalnych oraz wielu organizacji pozarządowych.

luty 2014

Założyliśmy ze znajomymi Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA

od 9 grudnia 2022 jesteśmy Przedsiębiorstwem Społecznym (otrzymaliśmy ten statut jako 8 podmiot w Polsce)

styczeń 2018

Działam na rzecz turystyki i rozwoju regionu

Od 2018 roku z ramienia SK KOSTROMA koordynuję i nadzoruję prace Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach.

lipiec 2010

Koordynuję pracę wolontariuszy podczas Suwałki Blues Festival

Uwielbiam SBF i poświęcam dla niego dużo czasu, oprócz koordynacji pracy wolontariuszy podczas festiwalu (od 2014 roku), jestem pomysłodawcą wydania serii pocztówek z okazji 10-lecia SBF, oraz okolicznościowej monety na 15 lecie festiwalu.

listopad 2014

Działam na rzecz organizacji pozarządowych

Pracowałem w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach, byłem Mobilnym Doradcą Sektora 3.0 oraz jestem Doradcą Lokalnym Fimango

sierpień 2023

Brązowy Krzyż Zasługi

Zostałem odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za wkład w działalność społeczną i charytatywną oraz za propagowanie idei wolontariatu w Suwałkach.
Odznaczenie na scenie podczas Dni Suwałk wręczył mi Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, a gratulacje złożyli również: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, poseł do Sejmu RP Ziemi Suwalskiej Jarosław Zieliński, Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki i Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz.

styczeń 2024

Suwalski Ruch Miejski

Jestem współzałożycielem Suwalskiego Ruchu Miejskiego