||

Suwalska Kostroma ze statusem Przedsiębiorstwa Społecznego

Przedsiębiorstwo społeczne to specyficzny typ podmiotu gospodarczego, w działalności którego na pierwszy plan wysuwają się nie zyski i ich maksymalizacja, lecz cele społeczne. Przedsiębiorstwa takie działają pod postacią różnych form prawnych: spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, fundacji, spółek non-profit. Uzyskanie takiego statusu otwiera dodatkowe możliwości. To m.in wsparcie finansowe czy też możliwość ubiegania się o społeczne zamówienia publiczne.

W piątek (09.12) Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski wydał decyzję nadającą stowarzyszeniu Kostroma status Przedsiębiorstwa Społecznego. O szczegółach mówi Karol Świerzbin, przedstawiciel organizacji.

Warto wspomnieć, że Kostroma jest pierwszym Przedsiębiorstwem Społecznym w Suwałkach oraz całym województwie podlaskim.

Czym zajmują się wolontariusze działający przy Kostromie? To działania podczas Suwałki Blues Festiwalu oraz pomoc Ukrainie.

Poniżej pełne nagranie rozmowy: https://radio5.com.pl/2022/12/suwalska-kostroma-ze-statusem-przedsiebiorstwa-spolecznego/

Podobne wpisy