|

Wybiorą mieszkańcy

W piątek minął termin na składanie projektów do budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Do Urzędu Miejskiego w Suwałkach wpłynęło dwadzieścia dziewięć wniosków z propozycjami mieszkańców dotyczących ich zdaniem najpotrzebniejszych inwestycji w mieście. To już druga edycja budżetu obywatelskiego, suwalczanie tym razem zadecydują jak rozdzielić 2 miliony złotych.

Mieszkańcy Suwałk do ostatniej chwili zwlekali ze składaniem projektów do budżetu obywatelskiego na przyszły rok. To właśnie w piątek do urzędu wpłynęło najwięcej wniosków. Zostało zgłoszonych 29 propozycji. Ale urzędnicy spodziewają się, będzie ich więcej. Część projektów przesyłana jest pocztą, a o tym czy będą one zakwalifikowane zadecyduje data stempla pocztowego. Jak mówi Agnieszka Szyszko z Urzędu Miejskiego w Suwałkach – Najczęściej są to place zabaw, siłownie plenerowe, drogi osiedlowe, ścieżki rowerowe, wydaje się, że to są takie bardzo potrzebne mieszkańcom rzeczy, na których rozwiązanie na pewno czekają.

Mieszkańcy Suwałk zgłosili wiele projektów dotyczących utwardzania dróg na osiedlach domków jednorodzinnych czy też remontów parkingów i chodników przy blokach. Andrzej Sowul z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych uważa, że pieniądze powinny być przeznaczone na to, co sami mieszkańcy uważają za słuszne.  – Budżet obywatelski dopuszcza każdego rodzaju inwestycje, więc jeśli obywatele mają się przywrócić przez nierówny chodnik no to warto go też naprawić – uważa Andrzej Sowul z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Poza osobami prywatnymi swoje wnioski składają również stowarzyszenia. Jeden z nich dotyczy remontu budynku przeznaczonego na Centrum Integracji Społecznej. Według Karola Świerzbina budżet obywatelski to jedyna szansa uzyskania pieniędzy na kosztowny remont budynku przy ulicy 23 Października. – W budynku należy tak naprawdę zrobić praktycznie wszystko od podłóg, poprzez wszystkie instalacje i przystosowanie wszystkich pomieszczeń do pracy Centrum Integracji Społecznej – powiedział Karol Świerzbin ze Stowarzyszenia KOSTROMA.

W poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego zwyciężyły trzy projekty. Wśród nich jest modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 7, tam prace już trwają.  – Dzięki temu sukcesowi, tego projektu przekonaliśmy się, że tak powiem sami, że jest to fajna forma oddania takiej części władzy, części decyzji dla obywateli i cieszymy się z tego, że udało nam się z tego skorzystać – dodaje Kamil Makarewicz.

Od poniedziałku wnioski z projektami będzie rozpatrywała specjalna komisja, która sprawdzi czy spełniają one wszystkie wymogi formalne. Na projekty będzie można głosować od szóstego do dziewiętnastego października.

za: https://bialystok.tvp.pl/16722848/wybiora-mieszkancy

Podobne wpisy