Wolontariat – moda czy potrzeba?

Już 20 grudnia będziemy rozmawiać o wolontariacie …

Forum Aktywności Społecznej, składające sie z dwóch dorocznych wydarzeń: Suwalskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz Podlaskiego Forum Wolontariatu odbędzie się w piątek 20 grudnia 2019 r. w Hotelu Loft 1898, przy ul. Pułaskiego 24K w Suwałkach. 
Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych będzie okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów lokalnego sektora pozarządowego oraz korzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości. W programie tegorocznego forum przewidziano m.in. rozmowy dotyczące Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2020 rok, regrantingu jako sposobu na zwiększenie zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, zmian w procedurach konkursów ofert czy możliwości zaangażowania III sektora w obchody przypadającego w 2020 r. jubileuszu 300-lecia Miasta Suwałk. W programie forum przewidziana jest również dyskusja, w której wezmą udział przedstawiciele rad społecznych działających w Suwałkach.
Podlaskie Forum Wolontariatu będzie z kolei okazją do poruszenia kwestii związanych z różnymi aspektami pracy wolontariackiej, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Zaplanowane wystąpienia, dyskusje, spotkania i debata w szerokim gronie zaproszonych prelegentów i gości, służyć będą wymianie doświadczeń, podniesieniu wiedzy oraz planowaniu przyszłych działań pracy z wolontariuszami. Gośćmi specjalnymi będą Dariusz Pietrowski – Kierownik Biura Programu „Korpus Solidarności” z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Sebastian Grzywacz z Fundacji „Ponad Słowami”.
Podczas trwania Forum odbędzie się także uroczyste podsumowanie konkursu „Barwy wolontariatu 2019”, w kategorii lokalnej obejmującej miasto Suwałki oraz w wymiarze regionalnym obejmującym województwo podlaskie. Organizowany przez Centrum Aktywności Społecznej  co roku konkurs stwarza okazję, aby w sposób szczególny podziękować 20 wyróżnionym wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami i instytucjami publicznymi. Pokazuje wielobarwność działań społecznych i aktywność wolontariuszy, którzy są obecni niemalże we wszystkich sferach życia społecznego.
Organizatorzy Forum Aktywności Społecznej: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT i Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM
Informacje: ul. T. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki, tel. 87 565 02 58, www.pryzmat.org.pl, www.federacjasuwalki.pl
 
Program Suwalskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych: 
od godz. 8.00 – Rejestracja uczestników: odbiór materiałów konferencyjnych
8.30 – Otwarcie Forum i powitanie uczestników „Suwalskie Inspiracje Obywatelskie” – dr Jarosław Ruszewski, Prezes Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM, Przewodniczący Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Wystąpienia zaproszonych gości
8.45 – Dyskusja: Wzmocnienie potencjału społecznego Suwałk – jak motywować, angażować, wspierać?
Udział w dyskusji wezmą przedstawiciele suwalskich rad społecznych:
– Rada Sportu – Piotr Zieliński
– Rada ds. Kultury – Alicja Roszkowska
– Suwalska Rada Seniorów – Wiesława Kwaterska
– Młodzieżowa Rada Miasta Suwałki – Aleksander Masłowski
– Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk – Grzegorz Roszkowski
– Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego – dr Jarosław Ruszewski
Prowadząca: Agnieszka Szyszko, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
9.30 – Rozliczanie przez rezultaty – szansa czy wyzwanie otwartych konkursów ofert zlecania publicznych zadań dla organizacji pozarządowych
Agnieszka Olender, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
10.00 – Przerwa kawowa
10.20 – Realizacja inicjatyw lokalnych i programów regrantingowych w Ełku z perspektywy samorządu – Maciej Juchniewicz, Pełnomocnik Prezydenta Ełku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
10.50 – Jak organizacje pozarządowe mogą włączyć się w obchody jubileuszu 300-lecia Miasta? – Agnieszka Sokołowska, p.o. Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu, Agnieszka Szyszko, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
11.15 – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2020 – co nowego w zasadach ubiegania się o dotacje? – Izabela Tomaszewska, Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
11.45 – Dyskusja
12.00 – Zakończenie Forum
Do 13.00 – Doradztwo i konsultacje indywidualne i grupowe
Forum towarzyszyć będzie prezentacja wystawy fotograficznej „III sektor w Suwałkach” oraz stoiska z materiałami informacyjnymi suwalskich organizacji pozarządowych.
 
Podlaskie Forum Wolontariatu 2019
od godz. 12.00 – Rejestracja uczestników: odbiór materiałów konferencyjnych  
12.30 – Otwarcie Forum i powitanie uczestników – Anna Ruszewska – Wiceprezes Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach,  
Przewodnicząca Podlaskiej Sieci Wolontariatu i kierownik Suwalskiego Biura Wolontariatu
Wystąpienia zaproszonych gości
12.35 – Przedstawienie Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 – Przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
12.50 – Partnerstwo dla Wolontariatu w województwie podlaskim – oferta wsparcia wolontariatu w woj. podlaskim dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych – Anna Ruszewska
13:00 – Podsumowanie konkursów „Barwy Wolontariatu 2019”:
Lokalny konkurs „Suwalskie Barwy Wolontariatu” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk (wręczenie  laureatom przez Prezydenta Miasta Suwałk  – Czesława Renkiewicza statuetek za społeczne zaangażowanie w mieście)  
Regionalny konkurs „Podlaskie Barwy Wolontariatu” pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego (wręczenie laureatom statuetek za społeczne zaangażowanie w  województwie)
13:30 – Widzi się nie tyko oczami… – Sebastian Grzywacz (od 11 lat osoba ociemniała na skutek wypadku. Tata Franka, społecznik, przewodnik po Niewidzialnej Wystawie, współzałożyciel Fundacji Ponad Słowami, szkoleniowiec, audytor. Wielbiciel sportów – również w wersji ekstremalnej, spacerów i zabaw z ukochanym synem, pasjonat książek. Od wielu lat aktywnie walczący o prawo osób z niepełnosprawnościami do dostępności przestrzeni publicznej, kultury i edukacji. Nie skupia się wyłącznie na środowisku osób niewidomych, podczas swoich wykładów i szkoleń zwraca uwagę także na inne dysfunkcje. Jak sam twierdzi – niepełnosprawność to część każdego z nas i nie ma osób w stu procentach pełnosprawnych, dlatego świat powinien być przyjazny dla każdego).
14.00 – Poczęstunek
14.30 – Dyskusja panelowa: Wolontariat – moda czy potrzeba?
– Dariusz Pietrowski – kierownik Biura Programu „Korpus Solidarności” w Warszawie
– Magdalena Stempska – opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu „Wielkie serca” przy Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach, wolontariuszka Reso 10,5
– Karolina Miller – członek Komendy Hufca ZHP Suwałki, wicedyrektor NTSP „Bajka”, członek Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów 
– Karol Świerzbin – wiceprezes Stowarzyszenia Kulturalnego KOSTROMA w Suwałkach
– Jolanta Sobesiuk – z-ca Kierownika Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach, wieloletnia działaczka społeczna
Prowadzący: Kamil Klimek – kierownik działu sportu, rekreacji i marketingu w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach
15.00 – Wolontariat zagraniczny – „work campy” jako forma wymiany międzynarodowej wolontariuszy – Justyna Łempicka, Przewodnicząca Zarządu Fundacji Teen Ranch Polska
15.30 – Dyskusja
16.00 – Zakończenie


 

Podobne wpisy