Podziękowanie Suwalskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

Za trzy lata społecznej, bardzo dobrej pracy dziękował członkom Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji w czwartek 5 grudnia w ratuszu Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk. 

– Przez trzy lata wnikliwie analizowaliście i opiniowaliście Państwo projekty najważniejszych programów i miejskich strategii nie tylko dla organizacji pozarządowych, ale dla wszystkich mieszkańców, co świadczy o tym, że jesteście wszechstronni – mówił Prezydent. – Bardzo dziękuję za wszystkie zgłoszone przez Państwa uwagi. Państwa opinia była dla mnie zawsze cenną podpowiedzią, jakie rozwiązania trzeba rozważyć i jakie najlepiej wybrać. Najlepiej o tym świadczy fakt, że na 140 zgłoszonych przez Państwa uwag 103 zostały przyjęte. Bez wątpienia więc Państwa głos miał znaczący wpływ na ostateczny kształt konsultowanych dokumentów.
Prezydent podkreślił też, że Rada Pożytku jest bardzo dobrym przykładem, jak mogą ze sobą współpracować trzy środowiska, czyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, Rady Miejskiej w Suwałkach i urzędnicy. Gratulował takiej kultury współpracy.   
Następnie Prezydent wręczył obecnym okolicznościowe podziękowania.
– Wiem, że znacząco zmieni się skład Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w styczniu przyszłego roku. Mam nadzieję, że rada będzie kontynuowała wszystkie Państwa tradycje – mówił prezydent. – Życzę każdemu z Państwa zadowolenia z pracy społecznej, którą wykonujecie oraz wszystkiego, co dobre i co przynosi szczęście w życiu osobistym.
Członkami SRDPP trzeciej kadencji w latach 2017-2019 byli: Bogdan Bezdziecki; Elżbieta Gibowicz (od 24.08.2018 r.); Karol Korneluk (od 1.02.2019 r.), Ewa Katarzyna Kotowska; Stanisław Kulikowski (od 1.02.2019 r.); Józef Wiesław Murawko (do 16.11.2018 r.); Jadwiga Olbryś (do 24.08.2018 r.); Wojciech Pająk (do 3.12.2018 r.); Iwona Prelewicz-Ceran (od 24.08.2018 r.); Honorata Rudnik (do 24.08.2018 r.), Jarosław Ruszewski – Przewodniczący; Andrzej Sowul; Agnieszka Szyszko – Sekretarz; Karol Świerzbin –Wiceprzewodniczący; Dariusz Ułanowicz; Danuta Złotnik.
Nowa kadencja SRDPP rozpocznie się 8 stycznia 2020 roku i potrwa do 7 stycznia 2023 roku.

Podobne wpisy